Oferta naszego
Biura Rachunkowego

Obsługa księgowo-podatkowa

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
 • Sporządzanie Sprawozdań Finansowych: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, informacja dodatkowa
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości, Planu Kont
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów - Ryczałt
 • Prowadzenie Ewidencji podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie okresowych raportów, analiz, zgodnie z życzeniami klienta
 • Doradztwo księgowe

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczek osobowych (ewidencje urlopowe, ewidencje nieobecności, monitorowanie ważności badań lekarskich, szkoleń bhp, zaświadczenia o dochodach, itp.)
 • Sporządzanie list płac - naliczanie wynagrodzeń
 • Sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • Sporządzanie i przekaz elektroniczny: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA
 • Przygotowywanie dokumentacji związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników

Obsługa księgowa spółek z o. o.

Sprawozdanie roczne, w tym:
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat (Rachunek wyników)
 • Informacja dodatkowa
 • Sprawozdanie Zarządu
 • Uchwały Zgromadzenia wspólników
 • Druk do KRS Z-30
 • Druk do KRS-ZN dla podmiotów nie będących średnimi i dużymi przedsiębiorstwami

Pozostałe usługi

 • Pomoc w rejestracji działalności
 • Sprawozdania do GUS
 • Szkolenia BHP
 • Wnioski do PFRON
 • Odbiór dokumentów od klienta
 • Przygotowanie i wysyłka plików JPK

Jesteśmy po to aby odciążyć przedsiębiorcę z ilości wykonywanych działań i operacji i zaoszczędzić czas.

Dla naszych klientów mamy do dyspozycji intuicyjne oprogramowanie oraz zapewniamy bezpieczeństwo utrzymania danych na serwerach.

Możesz zostawić dokumenty w godzinach pracy biura, albo umówić się na odbiór z pracownikiem.

Cena usługi jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta. Za podstawę przy jej ustaleniu przyjmuje się między innymi:
 • Formę opodatkowania działalności
 • Ilość dokumentów księgowanych w miesiącu
 • Pracochłonność operacji księgowych związaną z różnymi rodzajami dokumentów
 • Liczbę osób zatrudnionych w firmie
 • Zakres rozliczeń z ZUS
 • Dodatkowe zestawienia, rejestry, analizy
Copyright 2018 Raport|Project by Synbios Creative Studio