Firma RAPORT zajmuje się szeroko pojętą działalnością z zakresu obsługi księgowo-podatkowej oraz kadrowo-płacowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami poniżej.

 

Obsługa księgowo-podatkowa Obsługa kadrowo-płacowaPozostałe usługi
 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,
 • Optymalizacja podatkowa
 • Sporządzanie Sprawozdań Finansowych Bilans, Rachunek Zysków i Strat, informacja dodatkowa,
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości, Planu Kont
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów – Ryczałt,
 • Prowadzenie Ewidencji podatku VAT,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych ,
 • Sporządzanie okresowych raportów, analiz, zgodnie z życzeniami klienta
 • Doradztwo księgowe,
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczek osobowych ( ewidencje urlopowe, ewidencje nieobecności, monitorowanie ważności badań lekarskich, szkoleń bhp, zaświadczenia o dochodach, itp. ),
 • Sporządzanie list płac – naliczanie wynagrodzeń,
 • Sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • Sporządzanie i przekaz elektroniczny: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA,
 • Przygotowywanie dokumentacji związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • Pomoc w rejestracji działalności,
 • Reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi i ZUSem oraz innymi organami administracji państwowej,
 • Szkolenia BHP,
 • Sprawozdania do GUS,
 • Wnioski do PFRON
 • Odbiór dokumentów od klienta